Seksuaalisuus, seksuaaliterapia, inhimillisyys, toivo, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, luottamus, aidosti, sydämellä, sinua varten

Jos sinä et aseta rajojasi, joku toinen tekee sen puolestasi, myös työelämässä. 

11.03.2024

Vaikuttaako työuupumus seksuaalisuuteen? Vaikuttaako seksuaalisuuden rajoja ylittävät kokemukset työkykyyn? 


`Ihan sama, ehkä, en tiedä, kai, päättäkää te, en osaa sanoa, miten vaan, kaikki käy, tottakai ehdin, joo mä selvitän tämän, täähän on ihan pikkujuttu vaan, no jos mä nyt sitten otan tän hoitaakseni....´ Kuulostaako tutulta? 

Rajat, millaiset niiden olisi hyvä olla itsellä nykyhetkessä oman hyvinvoinnin tukena sekä miten tunnistaa ja asettaa ne, ovat pohdintoja joita tarkastelemme seksuaaliterapiassa monen asiakkaan kanssa.  Työelämässä uupuminen voi välittyä  mm. ärtyneisyytenä, jatkuvana väsymyksenä, pitäisi tehdä- ajatuksen aiheuttamana ahdistuksena, muistivaikeutena, päänsärkynä, aloitekyvyttömyyden laskuna, haluttomuutena mennä lähelle tai päästää toista lähelle, vaikeutena kokea mielihyvää, tunteiden turtumisena tai voimakkaina tunnereaktioiden ääripäinä, unettomuutena tai uupuneisuutena mihin ei oikein mikään määrä unta riitä. Moni tunnistaa olevansa miellyttäjä ja kiltti, usein olleen sitä jo lapsuudesta lähtien. Rajattomuus tai omista rajoista jatkuvasti joustaminen työn tai toisen vuoksi, voi aiheuttaa mm. yksinäisyyttä, syyllisyyden tunnetta, häpeää, itsetunnon laskua, masennusta, lisääntynyttä alttiutta kokea rajoja ylittäviä tilanteita  niin työelämässä kuin suhteissa. 

Työterveyslaitoksen mukaan n. joka neljäs tai useampi kokee jonkinasteisen työuupumuksen. Olin hiljattain katsomassa teatteriesitystä nimeltä Hermostoromahdus mikä oli kuvaus burn out:sta. Esityksessä otettiin esimerkki työelämässä uupumisesta. Siinä verrattiin, että jos joka neljäs työntekijä uupuu, niin työpaikalla vedotaan ennemmin työntekijän henkilökohtaisiin syihin ja yksilöllisiin tekijöihin ja työntekijä jää sairaslomalle käsittelemään asiaa työpaikan ulkopuolella kuin, että tarkastellaan työn rakenteita ja uupumiseen johtaneita syitä riittävästi työn näkökulmasta.  Jos taas joka neljäs loukkaisi itsensä työpaikan rappusissa, niin todennäköisesti rappusiin tehtäisiin korjaustöitä jotta vältyttäisiin lisäloukkaantumisilta. 

Rauhattomuutta, ylivirittymistä, päänsärkyä, vaikeutta keskittyä, ajatusten poukkoilua, ahdistuneisuutta, paineen tunnetta rintakehällä, kurkussa palan tunnetta, itkuisuutta, lamaantumista, alivireisyyttä, helposti kuormittuneisuuden kokemista ihan pienistäkin asioista ovat seksuaaliterapiatyössäni vastaan tulleita esimerkkejä uupumisen oireiluna terapiatyöskentelyssä. Maltti on valttia työskentelyssä. Rakentavaa työskentelyä tapahtuu asiakkaan ollessa optimaalisessa vireydessä, missä pysyminen tai mihin pääseminen voi olla ymmärrettävästi kapeutunutta ja kadoksissa. Ali- tai ylivireydessä asiakas reagoi eli siirtyy herkästi autonomisen hermoston selviytymismoodiin; taistele, pakene tai lamaannu. Turvallisuus ja vakauttava työskentely ovat keskeisiä. Omien tarpeiden ja rajojen tunnistaminen edellyttää turvallista yhteyttä itseen, riittävästi voimavaroja sekä luottamuksellista terapiatyöskentelysuhdetta. 


Vaikuttaako työuupumus seksuaalisuuteen? Vaikuttaako seksuaalisuuden rajoja ylittävät kokemukset työkykyyn? 

Kyllä ja kyllä. Lyhyesti sanottuna Kokemuksiin ja vointiin liittyy aina tunteita, kehon järjestäytymistä ja aistimuksia sekä ajatuksia. Psyykkinen ja fyysinen vointi sekä sosiaalinen tilanne kuten työtilanne heijastuvat väistämättä ihmisen ytimeen, seksuaalisuuteen. Kuin myös seksuaalisuutta loukkaava häirintä tai toiminta vaikuttaa edellä mainittuihin.

Jos sinä et aseta rajojasi, joku toinen tekee sen puolestasi, myös työelämässä. Seksuaaliterapia lyhytterapiana tukee myös mm. työkykyä, kehomieliyhteyttä, rajaamista, itsetunnon kasvua, rakentavaa vuorovaikutusta, itsensä kuuntelua ja yhteyttä itseen. Isosta aiheesta kirjoitin tämän verran tällä kertaa. 

Loppuun vielä muutama kysymys pohdittavaksi:

-Miten itse huomioin töissä/ arjessa oman vireyden ja säätelen vireyttäni?

-Mistä tunnistan milloin vastaan työroolista käsin ja milloin kuuntelen ensin itseäni ja vastaan yhteydestä itseeni? Millainen ero näillä on?

-Miten teen rajaamista suhteissa? Miten teen/ voin tehdä rajaamista töissä?

Sydämellä Marja